O NAS

Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach, z siedzibą w bloku 16A przy ulicy Poznańskiej, powstało 1. lutego 1992r.
Wraz z nowym rokiem, z nowym dyrektorem, Panią Ewą Kiełbusiewicz, nowa  placówka, zapoczątkowała nowy rozdział opowieści o przedszkolu na terenie naszej gminy.
W tym samym roku szkolnym, w poczet Gminnego Przedszkola nr 2, dołączył oddział umiejscowiony w bocznym wejściu ówczesnego marketu SEZAM, potocznie zwanego „blaszakiem”.
Kolejny rok, to kolejny dodany „składnik” pod szyld w/w przedszkola- Leśny Zakątek.
Tak to w trzech różnych miejscach, pod jedną nazwą, zaczęła się toczyć przedszkolna przygoda kilku pokoleń dzieci…
Początki nie były łatwe, ale nikomu nie brakowało zapału, by stworzyć dzieciom miejsce uzurpujące domową atmosferę.
I tak, rok za rokiem przedszkole zmieniało się, stawało się bogatsze o kolorowe sale, zabawki, kąciki tematyczne, najnowsze pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowo-rehabilitacyjny i rekreacyjny.
Należy tu spiesznie wspomnieć o licznych sponsorach w/w pomocy, którzy na stałe wpisali się w społeczność naszego przedszkola i są z nami po dzień dzisiejszy.
Jednym z najtrudniejszych zadań, jakim przedszkole musiało wówczas sprostać, było stworzenie więzi z rodzicami dzieci, bowiem do roku 2001, w Gminnym Przedszkolu nr 2, były wyłącznie „zerówki”, tak więc dzieci, rodzice, kadra i personel, każdorazowo miały tylko rok, by ze sobą współpracować.
Zadanie-jak dziś pokazuje historia- zostało wykonane w placówce wzorowo, bowiem liczni, dorośli już absolwenci, nie zapominają o przedszkolu i często je odwiedzają.
Jednym z owoców bardzo dobrej współpracy między rodzicami, a placówką była uroczystość nadania nazwy przedszkolu 11 maja 1996r.
Odtąd społeczność Gminnego Przedszkola nr 2 w Koziegłowach, ma patrona- Krasnala Hałabałę, Hymn, sztandar, logo, kronikę.
U boku Krasnala Hałabały, podopieczni przedszkola zdobywali i zdobywają liczne umiejętności, nagrody (w tym za I miejsce w konkursie plastycznym, wyjazd do Paryża), przyjaźnie i wspomnienia na długie lata z tego najpiękniejszego okresu życia każdego, małego człowieka.
Lista sukcesów współpracy między poszczególnymi komponentami naszego przedszkola, jest ogromna, więc byłoby dalece nieskromnie wymienić je tu wszystkie, zatem odsyłam Czytelnika do naszej kroniki (dziś już kilkutomowej), w której są udokumentowane wszystkie osiągnięcia naszych podopiecznych, wpisy Gości ze świata teatru, sztuki, sportu, czy listu od Ojca Świętego Jana Pawła II.
W ciągu tych wielu lat, kadra oraz personel dopełniły i dopełniają wielu starań, by w tradycję wartości wplatać nowoczesne przesłanki i tym samym optymalnie stymulować rozwój dzieci, Ich naturalną ciekawość i radość.
Kadra i personel systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności.
Wszyscy od chwili rozpoczęcia pracy, bez względu na zajmowane stanowisko, skończyli lub kończą dodatkowe kursy i studia.
W naszym zespole są osoby, które po wielu latach od czasu ukończenia szkoły średniej, dopełniły ją egzaminem maturalnym z zamiarem rozpoczęcia studiów.
Większość nauczycieli legitymuje się różnymi, dodatkowymi studiami czy kursami, co w efekcie daje szeroki wachlarz kompetencji kadry pedagogicznej.
Także różnorodność metryczna nauczycieli, daje ciekawy obraz wymiany doświadczeń, co bezsprzecznie przekłada się, na jakość pracy z dziećmi.
Ważną, a dla wielu rodziców i dzieci, chyba najważniejszą kwestią w przedszkolu jest jedzenie. Możemy poszczycić się nie tylko ciągłym pobieraniem dokładek, ale nie rzadko i przepisów na dane danie czy potrawę. Zatem „test smakosza”, którym poddawane są nasze przysmaki każdego dnia, wypada imponująco.
Nasze przedszkole jest placówką bardzo elastyczną, podlegającą ciągłym procesom ulepszania, doskonalenia świadczonych usług.
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2001/2002, część z wspomnianego wcześniej „blaszaka”, została przeniesiona do bloku 15D przy ul. Poznańskiej. Od tej chwili, nasze przedszkole miało również ofertę dla najmłodszych,-dzieci 3 letnich.
W roku 2004, odłączono od naszego przedszkola „Leśny Zakątek”, przenosząc oddziały do miejscowej szkoły podstawowej.
I tak, choć w zmodernizowanej formie, to jednak ciągle w dwóch miejscach, kolejne dzieci, kolejni absolwenci i kolejne lata, zapisały karty przygód z Krasnalem Hałabałą w naszym przedszkolu.
W tym miejscu, należy wspomnieć o różnych organizacjach, nie tylko lokalnych, zakładach pracy, OSP w Czerwonaku, z którymi współpracujemy przez te wszystkie lata. Ich ofiarność, życzliwość i chęć wdrażania dzieci do aktywności społecznej, proekologicznej, prozdrowotnej i uwrażliwiającej na świat zwierząt, powodują, że nasze działania stają się pełniejsze, bardziej zrozumiałe i ciekawe dla dzieci.
W roku szkolnym 2009/2010, nasza placówka, otrzymała budynek przedszkolny na osiedlu Leśnym 22.W starym- nowym budynku, nadaliśmy właściwy dla nas ład, porządek oraz charakter.
Patio zagospodarowaliśmy kwiatami, ogród drzewami i ciekawymi roślinami, a wyremontowany taras, służy nam, jako scena, „kawiarenka” w upalne dni i miejsce relaksu dzieci. Sądząc po dzieciach, opiniach rodziców i sąsiadów przedszkola, możemy nieskromnie powiedzieć, że mamy w naszym przedszkolu, ofertę Al inclusive 🙂

Z dniem 31.08.2011 roku na zasłużoną emeryturę przeszła Pani dyrektor  Ewa Kiełbusiewicz. Dziękujemy Jej wszyscy, za lata pracy, na rzecz przedszkola i życzymy wyłącznie dobrych dni, w tym nowym etapie życia.

Od 01.09.2011 roku, nowym dyrektorem została Pani  Beata Kodabska, wieloletni nauczyciel w naszym przedszkolu, wielki przyjaciel dzieci i zwierząt, autor naszego hymnu, logo oraz książki dla dzieci „Cztery pory roku w przedszkolu”.