LIGA OCHRONY PRZYRODY KOŁO ĆMA Z CZERWONAKA – wizyta w Słoneczkach