RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców – Kinga Wiciak – Zalaszewska (grupa Żabki)
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Karolina Janicka (grupa Jeżyki)
Skarbnik – Małgorzata Ławrynowicz (grupa Zające)

Regulamin Rady Rodziców