GRUPY

Grupa Żabki:
Nauczyciele: mgr Kamila Bączkowska, mgr Beata Jędrzejczak
Woźna oddziałowa: Pani Monika
Grupa Jeżyki:
Nauczyciele: Maria Roszak
Woźna oddziałowa Pani Małgorzata
Grupa Wiewiórki:
Nauczyciele: mgr Joanna Grochowska, mgr Karolina Samulczyk
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata
Grupa Zajączki:
Nauczyciele: Karolina Gutraj, mgr Jolanta Ratajczak
Woźna oddziałowa: Pani Justyna
Grupa Motylki:
Nauczyciel: mgr Sylwia Brzezińska – Łagiewka
Woźna oddziałowa: Pani Zuzanna
Grupa Krasnale:
Nauczyciele: mgr Agata Malewicz, Monika Lewandowicz
Woźna oddziałowa Pani Małgorzata