GRUPY

Grupa Żabki:
Nauczyciele: mgr Kamila Bączkowska, mgr Beata Jędrzejczak
Woźna oddziałowa: Pani Monika
Grupa Jeżyki:
Nauczyciel: Monika Lewandowicz
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata
Grupa Wiewiórki:
Nauczyciele: mgr Joanna Grochowska, mgr Karolina Samulczyk
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata
Grupa Zajączki:
Nauczyciele: Karolina Gutraj, mgr Jolanta Ratajczak
Woźna oddziałowa: Pani Justyna
Grupa Motylki:
Nauczyciel: mgr Sylwia Łagiewka
Woźna oddziałowa: Pani Zuzanna
Grupa Krasnale:
Nauczyciele: Maria Roszak, mgr Agata Szewczak (zmiana nazwiska z Malewicz), mgr Agnieszka Teska
Woźna oddziałowa: Pani Małgorzata