RAZEM Z CZERWONAKIEM IDZIEMY PRZEDSZKOLNYM SZLAKIEM

„RAZEM Z CZERWONAKIEM,
IDZIEMY PRZEDSZKOLNYM SZLAKIEM”

– projekt działań dla przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Czerwonak

Od dłuższego czasu pragnęłam stworzyć projekt zajęć, który połączyłby wszystkie przedszkola, zarówno publiczne jak i niepubliczne zlokalizowane w naszej gminie. Chciałam, by dzieci miały poczucie tożsamości z miejscem, w którym mieszkają, w którym się bawią i nawiązują swoje pierwsze przyjaźnie.
I tak w mojej głowie powstał plan cyklicznych działań dla dzieci z wszystkich przedszkoli z terenu gminy Czerwonak.

Do współpracy przy tak nowatorskim pomyśle udało mi się zaprosić Urząd Gminy Czerwonak. Wspólnie opracowaliśmy formy i sposoby realizacji poszczególnych tematów pod hasłem mojego autorstwa:
WSPÓLNIE Z CZERWONAKIEM IDZIEMY PRZEDSZKOLNYM SZLAKIEM, zawartym również w logo projektu opracowanym przez Joannę Cichosz, nauczycielkę z Gminnego Przedszkola nr 2 w Koziegłowach.

Po dopracowaniu wszystkich szczegółów projekt został wdrożony w życie z początkiem września 2011r. Ku zaskoczeniu organizatorów pomysł od początku zyskał zwolenników i bez wahania przystąpiły do projektu wszystkie przedszkola.

Projekt, którego pojedyncza edycja trwa łącznie 10 miesięcy, obejmuje zadania dla dzieci z najstarszych grup przedszkolnych do wykonania indywidualnie lub grupowo. Tematycznie zadania związane są z okresem ich  wykonania, tj. porami roku (np. powitanie wiosny) lub szczególnymi wydarzeniami jakie mają miejsce w danym miesiącu (np. ferie). Każde zadanie ma określony temat obwarowany regulaminem i wstępem, którego realizacja dostarcza dzieciom okazji do rozwijania talentów. Zadania uczą tworzenia, a nie odtwarzania, sprzyjają doznawaniu poczucia wygranej, ale nie przez rywalizację, a dobrze wykonaną pracę, promują wiedzę o zwierzętach i uczą szacunku dla nich. Integrują dzieci z różnych przedszkoli, łącząc je nie tylko wspólnym zadaniem, ale utożsamianiem się z miejscem, na którego terenie zadania się realizuje i  którego te zadania dotyczą. Realizacja projektu to także okazja do integracji nauczycieli poszczególnych placówek, wymiany doświadczeń, pomysłów, nawiązania zawodowych przyjaźni i współpracy.

Wszystkim zadaniom patronuje Flamcio oraz Krasnal Hałabała – patron Gminnego Przedszkola nr 2 w Koziegłowach, występujący w projekcie jako bohater drugoplanowy. Flamcio to imię własne czerwonaka chillisjkiego z poznańskiego ogrodu zoologicznego, który zaadoptowany został przez gminę Czerwonak.  Zbieżność nazw sprawiła, że „czerwonak” w postaci „maskotki-przewodnika”, pomaga wdrażać wartości charakterystyczne dla edukacji regionalnej, patriotycznej.

Edukacja, integracja i promocja to główne filary, na których opiera się cały projekt w zamyśle będący przedsięwzięciem długofalowym, mającym objąć kolejne grupy dzieci. Podsumowanie pierwszego roku pozwoli te plany zweryfikować, choć już dziś mamy wiedzę od poszczególnych koordynatorów z przedszkoli, że kontynuacja projektu byłaby mile widziana.

Mój pomysł, nawet najlepiej opracowany, nie miałby sensu, gdyby nie zaangażowanie osób do projektu zaproszonych. Dlatego w tym miejscu, pragnę bardzo podziękować wszystkim, którzy dbają o każdy szczegół z nim związany, którzy go realizują, nagradzają, promują i niosą na skrzydłach ciekawych pomysłów. Dziękuję pracownikom Wydziału Rozwoju i Promocji, dyrektorom i właścicielom przedszkoli, nauczycielom koordynującym, pracownikom przedszkola, w którym pracuję oraz rodzicom i dzieciom, którzy z taką radością mówią o projekcie.

Beata Kodabska

 http://czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/projekt_flamcio/razem_z_czerwonakiem_idziemy.html