OPŁATY

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni

PKO BP.
Numer konta: 19 1020 4027 0000 1402 1217 1064

Na konto Rady Rodziców, proszę wpłacać pieniądze:
Nr konta: Banka Polski PKO S.A. 34 1020 4027 0000 1902 0948 8208
W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj zobowiązania finansowego.